15 Mayıs 2020

React-Native Dersleri 2 – State ve Props kavramları

ile Turan Yunus

State nedir ?


State yalnızca sınıflar için kullanılabilen ve değişme durumu olabilen bir özelliktir. State bir sınıfın global değişkeni olarak düşünülebilir. 

x => this.state 

y => değişken

State’e yeni bir değer eklemek istediğimizde  ‘ this.setState({x:y})

Props nedir?

Birbirinden farklı componentler arasındaki veri iletişimini props ile saglarız. 

Örneğin; 

A component ‘inde bir liste var. Listeden herhangi bir item ’ın detayını görmek istiyoruz. Bunun için item ’ın id bilgisini props bir B component ‘ine gönderiyorum. Gönderdikten sonra o id bilgisi ile ilgili servisi çağırıp detay bilgilerine erişiyoruz.